Werkwijze
 • Intake en onderzoek
 • Frequentie
 • Doel
 •   Doel

  In het intake gesprek geeft de cliënt zijn verwachtingen aan. Na overleg wordt besproken wat hiervan te realiseren is. Er wordt gezamenlijk een realiseerbaar/haalbaar doel vastgesteld.

  Veel voorkomende wensen van de cliënt zijn:
  • pijnvermindering
  • soepeler gewrichten
  • algemene dagelijkse handelingen goed / beter uit kunnen voeren
  • ontspannen lichaam
  • stressbestendiger zijn
  • 'lekkerder in je vel zitten'
  • zich zekerder voelen, zelfverzekerd zijn
  • beter slapen
  • leren omgaan met de klacht
  • verbetering lichaamshouding
  • gewenste sport, hobby weer kunnen uitoefenen
  • prettiger functioneren in de werksfeer
  • goed participeren in het sociale leven
  • weer kunnen wandelen, fietsen
  • met vakantie gaan en actief zijn
  • niet meer gepest worden

  Om bovenstaande wensen te kunnen realiseren zijn hieronder een aantal doelen voor de behandelwijze genoemd:
  • meer ontspanning in spieren
  • meer ontspanning in gewrichten
  • meer ontspanning in organen
  • verbeterde vocht en lymfe afvoer
  • verbeterde doorbloeding
  • verbeterde afvoer van afvalstoffen
  • mobiliteitsverbetering van gewrichten
  • vergroting van spierkracht
  • verbetering van coördinatie
  • sporing van gewrichten
  • vergroten kennis en bewustzijn van eigen lichaam

  Frequentie

  De frequentie van de behandelingen variëert van één tot twee maal per week tot één tot twee maal per maand.
  Baby’s, afhankelijk van de klacht, worden soms iedere dag behandeld, aangezien hier een korte behandeltijd geldt.
  Het totaal aantal behandelingen is ongeveer zes. Soms zijn echter een of twee behandelingen voldoende en kan zelf verder worden gewerkt aan herstel met behulp van de opgedane kennis. Natuurlijk speelt bij het aantal behandelingen een rol hoe lang de klachten al bestaan en hoe complex het probleem is.

  In overleg zijn ter ondersteuning van het zelf oefenen vervolgbehandelingen mogelijk. Zeker bij houdingsproblematiek is het gewenst één of twee maal per jaar een check-up te doen, om niet in oude gewoonten te vervallen.
  Wanneer binnen zes behandelingen geen waarneembare verbeteringen zijn opgetreden zal met de behandeling worden gestopt. Er wordt dan naar een andere behandelwijze gezocht of een voorstel gedaan voor een andere therapie. Afhankelijk van de complexiteit van de klacht en aandoening zullen klachten helaas niet altijd volledig kunnen verdwijnen. Er zal echter wel meer inzicht in de lichamelijke gesteldheid zijn ontstaan met genoeg oefenmateriaal om zelf mee aan de slag te gaan! Waarschijnlijk is het dan gemakkelijker om naar lichaamssignalen te luisteren, daar naar te handelen en meer kwaliteit van leven te ervaren.


  Intake en onderzoek

  Het eerste consult bestaat uit een intake en onderzoek.
  Na het in overleg vastgestelde behandelplan volgt aansluitend de eerste behandeling. De totale duur van intake en behandeling is een uur. De daarop volgende behandelingen duren gemiddeld ook een uur.

  De intake bestaat uit de anamnese, vragen stellen over het klachtenverloop en het onderzoek. Naar aanleiding van de bevindingen wordt het behandelplan vastgesteld en doorgesproken. Daarna volgt indien nodig uitgebreide uitleg over het ontstaan van de klachten en de toe te passen behandelmethoden. Aansluitend zullen de verwachtingen, de wensen en de haalbaarheid samen worden doorgenomen. Dit resulteert in een gezamenlijk vaststellen van het doel van de behandeling.